„Așijderea și limba noastră din multe limbi este adunată

și ne este amestecat graiul nostru cu al vecinilor de primprejur,
măcar că de la Râm ne tragem, și cu ale lor cuvinte ni-s amestecate.”

Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei

 

Cultura românească are la bază un mozaic de valori materiale și imateriale cu influențe considerabile venite din partea minorităților etnice.

Printre valorile materiale amintim centre urbane, sate tradiționale, fortificații, biserici, obiecte de artă etc. Patrimoniul imaterial este și mai vast. Personalități din toate grupurile minoritare au adus contribuții majore literaturii, artei, medicinii și științelor exacte. Comunități specializate au participat la progresul comerțului, meșteșugurilor, dreptului contribuind la organizarea politic administrativă a României de azi și la interconectarea cu spații culturale din vest și din est.

Reprezentând aproximativ 22% din populația României în perioada interbelică, minoritățile au înregistrat un declin constant ajungând ca astăzi doar 10% dintre cetățeni să facă parte dintr-o minoritate etnică.

Pentru a nu lăsa uitării contribuția și impactul pe care aceste comunități le-au avut asupra culturii românești, proiectul „Minorități minore” prezintă elemente culturale-istorice moștenite de la 5 minorități naționale: germani, evrei, ruși-lipoveni, ucraineni și turci.