Fundația Corona din Iași în parteneriat cu Muzeul Literaturii Române Iași inițiază proiectul „Minorități minore”. Proiectul abordează 5 minorități „minore” care nu beneficiază în prezent de vizibilitate în raport cu contribuția cultural-istorică generată asupra identității românești: germani, ruși-lipoveni, ucraineni, evrei și turci.

Cu o durată de 12 luni, debutând la 1 aprilie 2015, proiectul este finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României. Bugetul total al proiectului este de … din care finanțarea nerambursabilă reprezintă……

Scopul proiectului este acela de a recupera prin studiu moştenirea cultural-istorică a minorităţilor etnice cu slabă vizibilitate în prezent, de a facilita conştientizarea importanței acesteia în rândul publicului larg printr-un film Documentar, de a o promova şi valorifica prin evenimente publice, printr-un Catalog cultural turistic al minorităţilor conţinând oferte/trasee turistice pentru piaţa de profil la nivel local şi internațional.

Minoritățile minore abordate în proiect sunt: germanii, turcii, rușii lipoveni, ucrainenii și evreii.

Proiectul „Minorități minore”

Leave a Reply