INVITAȚIE PARTICIPARE

CONCURS PENTRU PROMOVAREA DIVERSITĂȚII

Prin prezenta invităm unitatea dvs. de învățământ să desemneze o echipă formată dintr-un profesor și 2 elevi pentru participarea la Concursul cu premii „În lumea minorităților” organizat în cadrul Galelor minorităților „minore” desfășurate prin proiectul MINORITĂȚI „MINORE”.

Proiectul MINORITĂȚI MINORE se derulează în cadrul Programului PA17/RO13 „Promovarea diversității în cultura și artă în cadrul patrimoniului cultural european” și este finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României. Proiectul este derulat de Fundația Corona din Iași în parteneriat cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

Minoritățile abordate în cadrul proiectului și al concursului sunt: germanii (sași și șvabi), evrei, turcii, rușii lipoveni și ucraineni. Reprezentând aproximativ 22% din populația României în perioada interbelică, minoritățile naționale au înregistrat un declin constant ajungând ca astăzi doar 10% dintre cetățeni să facă parte dintr-o minoritate națională.

Pentru a nu lăsa uitării contribuția și impactul pe care aceste comunități etnice le-au avut asupra culturii românești, proiectul MINORITĂȚI „MINORE” urmărește recuperarea, conștientizarea, promovarea și valorificarea moștenirii cultural-istorice a celor 5 minorități naționale amintite anterior.

Concursul urmărește implicarea activă a tinerilor în recuperarea, conștientizarea și promovarea moștenirii cultural-istorice a minorităților naționale cu slabă vizibilitate în prezent (germanii, evrei, turcii, rușii lipoveni și ucraineni).

În organizarea concursului vor fi selectate echipe formate din 2 elevi și 1 profesor coordonator din 25 de unități de învățământ la nivel național. Fiecare echipă urmează să amenajeze câte un stand tematic prin care să fie promovată una din cele 5 minorități. Standurile vor fi expuse, evaluate și premiate în cadrul unor evenimente organizate prin proiectul, 5 Gale ale minorităților enumerate mai jos după următorul program:

GALA

ORAȘ

DATA

EVREI

Iași

16.01.2016

UCRAINENI

Cluj Napoca

30.01.2016

GERMANI

Timișoara

13.02.2016

LIPOVENI+TURCI

Constanța

26.02.2016

Toate minoritățile

București

27.02.2016

Pentru pregătirea standurilor se vor avea în vedere expunerea și realizarea de fotografii, planșe, colaje, căsuțe, desene, machete, păpuși, expunerea de cărți sau obiecte tradiționale și artizanale, etc. Parte din costurile de amenajare vor fi decontate prin proiect.

Echipele înscrise la concurs vor participa la evenimentul la care se înscriu pentru a-și promova standurile către ceilalți participanți la eveniment (specialiști, reprezentanți minorități, publicul larg).

Oferim premii consistente pentru echipele implicate în concurs: Premiul 1: 200 lei/persoană; Premiul 2: 150 lei/persoană; Premiul 3: 100 lei/persoană; Mențiune: 50 lei/persoană.

Premiile constau în obiecte/vouchere valorice.

Mai multe detalii cu privire la proiect și concurs, puteți găsi în Ghidul atașat.

GHID PARTICIPANTI

Cu stimă,
Roxana Romanică
Asistent proiect

Concurs pentru elevi – ghid

Leave a Reply